Home    Siste Nytt    Produkter    Kontakt    English

Virtual Reality Intro

horizontal rule

Introduksjon til VR

VR (Virtual Reality) er nytt for de fleste, men har blitt til en betydelig industri med mange praktiserende de siste årene. De fleste har kommet såvidt bort i utrykket som ofte oversettes til "kunstig virkelighet". Mange uten viten sier at de har nok med sin egen virkelighet og trenger ikke en kunstig versjon i tillegg... Det kan være riktig, men samme menneskene klager høylydt hvis det er noen som bråker i seteraden bak når de er på kino eller teater - de ønsker at ingen forstyrer den "Virkelige kunstigheten" de streber etter.

Det er viktig å skille imellom disse to deler av industrien til tross for at det er lignende teknologi som skaper troverdige omgivelser kinofilmer og ble brukt til å utvikle alle delene av Telenor's hovedkontor på Fornebu eller kvalitetssikre den Europeiske Romstasjon i bane rund Jorden. Ved å gruppere bruk av VR i disse to separate industrigrener er det lettere å forstå drivkreftene bak, men første en litt forenklet definisjon av VR.

Virtual Reality

Sanntids interaktiv 3d med fysiske egenskaper som tillater opphør av mistro i større eller mindre grad.

Kunstig Virkelighet

For å si det enkelt - er det risiko - så trengs VR. I medisin, forsvar, arkitektur, produktdesign, by & landskapsplannlegging for eksempel er VR absolutt nødvendig,men i altfor få avgjørelser er det brukt som hjelpemiddel.
Målet med VR brukt i industri er å skape en kunstig virkelighet dvs at det skal skapes en mest mulig korrekt representasjon av den aktuelle problemstillingen så man kan skaffe seg lærdom på forhånd, og ikke gjennom en meget dyr etterpåklokkskap.(jfr. Rikshospitalet, Gardemoen, RIT 2000, E18, Sleipner etc).
Antall farger, belysning, oppløsning er ikke nødvendigvis tellende egenskaper så lenge betrakteren kan skaffe seg kunnskap som ville vært vanskelig eller umulig å skaffe uten bruk av VR. Opphør av mistro er frivillig og vil kun oppstå tilfeldig basert på deltagerens ønsker. Simulatorer forsøker å oppnå samme effekt.

Virkelig kunstighet

Underholdningsindustrien etterstreber en virkelig kunstighet da f.eks.skalaen, nøyaktigheten eller tidsgjengivelsen er ikke nødvendig men at opphør av mistro er den viktigste element. Deltageren må kunne tror at de er faktisk en del av kunstigheten og antall farger, oppdateringsfrekvens, interaktiviteten er meget viktig og nøyaktigheten er ikke vesentlig med mindre den er nødvendig for å oppnå opphør av mistro.

horizontal rule

VR Software   VR Hardware

horizontal rule

 

Home    Siste Nytt    Produkter    Kontakt    English