Home    Siste Nytt    Produkter    Kontakt    English

HMD

horizontal rule

HMD for VR

For å skape immersive (nedsunket)  Virtual Reality (VR) er betingelser bl.a. at venstre & høyre øyet får hvert sitt bilde av den virtuelle verdenen.

Forskyvningen mellom billedsettene skaper illusjonen av dybde.

I tillegg blir hodebevegelsene registrert (tracked) og dette informasjonen sendes til grafikksystemet som beregner nye bilder basert på hodestillingen.

Man får da en følelse av å være inne i 3d motivet.

Vi leverer et utvalg av HMD'er fra  diverse produsenter & kan anbefale riktig løsning for deres behov.

horizontal rule

IWear - endelig på lager!

horizontal rule

horizontal rule

HMD for AR

Her legges grafikken som et lag nøyaktig plassert oppe på den eksisterende verdenen

horizontal rule

 

Home    Siste Nytt    Produkter    Kontakt    English