Home    Siste Nytt    Produkter    Kontakt    English

Autodesk Nytt!

horizontal rule

Kjøp av Max, Maya etc *

horizontal rule

Viktig!

Oppdateringer til Max, Maya etc blir nå kun tilgjengelig ved login.

Tidligere Service Packs som var lagt ut på autodesk.com samt Extensions

som var en del av abonnementsordningen slås sammen og nå heter 'Upgrades'

Disse finnes fremover kun på abonnementssidene

horizontal rule

Fra 1.august 2016 er det kun Industry Collections som kan leies som nye lisenser

Media & Entertainment  'pakken' innholder Max, Maya, Motion Builder, Mudbox,

Character Generator, ReCap 360, 360 Rendering & Cloud Storage.

3DS Max leveres også som del av Architecture, Engineering & Construction og Product Design pakkene.

Mer info

Eksisterende abonnement fortsetter uendret så lenge de holdes ajour.

Spørsmål ?

horizontal rule

Service Pack # 3 for Max 2017

Mange forbedringer.

Nedlasting

horizontal rule

Nytt - Autodesk Network License Manager for Linux & Mac OS

horizontal rule

3DS Max 2017

Bl.a.:

Høyoppløslig display

Raskere viewport

UV Mapping forbedringer
Sun positioner

CFD sim support

ART rendering

Nye Booleans

alle nyheter

horizontal rule

* Levering av media - tidligere var dette uten kostnad - fra 1.feb 2016 er det en kostnad pluss porto.

* Fram til 19.april 2016 er det 5% & 10% avslag på hhv 2 & 3 års abonnement - gjelder Design Suite + Max & Maya

*Fram til 31.juli kan man oppgradere til eller kjøpe Entertainment Suite (permanent lisens) - etter datoen blir det kun mulig å abonnere.

horizontal rule

3DS Max 2016

Service Pack #4 - download - nytt!

Extension #2 - login til subscription

VIKTIG – SP #2 eller #3 må installeres før Extension #2

Max 2016 Help - download

-----------------------

Maya 2016

Service Pack #6 - download

Motion Builder 2016

Service Pack #1 - download

horizontal rule

2016 versjoner av 3ds Max, Maya, Motion Builder, Mudbox etc er rullet ut til abonnement sidene (Subscription Pages).

Som tidligere nevnt finnes nå kun 3ds Max under Max 'fanen'.

Max 2016 versjonen har innlagt de få plugins som fantes kun i Max Design tidligere - dvs Civil modulen og lysanalyse.

Ellers noen meget bra forbedringer særlig workflow & pipeline, men også bedre Revit integrasjon.

horizontal rule

Etter en merkelig sameksistens  i flere år blir Max & Max Design slått sammen

fra 2016 versjonen til 1 produkt -

dvs 3ds Max

horizontal rule

Bare en liten påminnelse:

Etter 5.mars 2015 er abonnement (subscription) eneste måte å holde Autodesk produkter ajour.

Altså, det blir ikke mulig med oppgradering av eldre versjoner etter 5.mars 2015.

Etter den datoen må nye lisenser kjøpes for å få siste versjon utenom abonnement.

De eldre versjonene vil selvsagt fungere videre.

horizontal rule

horizontal rule

*Vedr Autodesk Media & Entertainment produkter:

Etter ca 16 år med leveranse av 3DS Max, Maya etc bestemte vi i 2013

å konsentrere på avansert support og opplæring for Max,

 og øker satsning på de andre produktene i vår portefølje.

Selve levering og administrasjon av Autodesk M & E foretas nå av vår samarbeidspartner :

 CadPartner as (nå en del av NTI Cadsenter as)

- men selvsagt kan alle spørsmål relatert til Max rettes fortsatt til oss .

horizontal rule

horizontal rule

 

Home    Siste Nytt    Produkter    Kontakt    English